Anna Elfversson


Diplomerad Samtalsterapeut


Jag har en 4-årig utbildning i psykosyntes och är diplomerad samtalsterapeut vid Psykosyntes Institutet i Göteborg. Jag är också beteendevetare och har en Masterexamen vid Göteborgs Universitet i pedagogik. 

Jag arbetar både med enskilda individer och grupper i personlig utveckling genom stödsamtal och coachning.

Min målsättning är att arbeta för ökad motivation och glädje i livet genom självinsikt och självkännedom.

Som diplomerad psykosyntesterapeut har jag tystnadsplikt. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen

och följer deras etiska regler.

Certifieringar


Diplomerad Psykosyntesterapeut vid Psykosyntes Institutet i Göteborg

RACS - Nationell Auktoriserad Terapeut

GDQ (Group Development Questionnaire) - certifiering 

Min Väg

Jag utbildade mig till Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes 1997-2001. Parallelt med detta tog jag en Fil. Kand examen som beteendevetare inom Pedagogik, (som jag sedan kompetterat med en Master examen i Pedagogik 2019). Från 2001 och framåt arbetade jag med klienter ett antal år, parallelt med ledarutvecking och ledarcoachning inom näringslivet. 

Mellan 2004-2009 arbetade jag som HR-chef inom det privata näringslivet. Från 2009 och fram till idag arbetar jag  med ledarutveckling, att designa och genomföra utvecklingsprogram, träna upp tränare inom organisationen att hålla ledarprogram utfrån metoder så som Self Managed Learning och Action learning mm. Jag är i nuläget anställd inom privat sektor att har denna verksamhet utöver mitt vanliga arbete för att kunna ta emot klienter för samtalsterapi och coachning då detta är ett arbete som ger mig mycket. Att kunna stötta och hjälpa människor till självhjälp har länge varit en drivkraft hos mig och med psyksoyntes och coachning som verktyg kan jag göra detta på ett konstruktivt sätt, dvs. att utveckla de individer jag arbetar med att komma vidare i livet och identifiera och våga ta steg mot sina livsmål.

Expertområden

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan stödja dig i att:

 • Finna vad du verkligen vill och behöver i ditt liv
 • Öka din självrespekt och ditt självförtroende
 • Lära dig säga nej och sätta gränser
 • Finna konstruktiva vägar att möte livets utmaningar
 • Utvecklas mot din fulla potential
 • Hitta mer glädje och trygghet i livet

Förstora elller ladda ner dokumentet för mer info!

Individuell coachning

Coachning kan stödja dig i att:

 • Identifiera och finna vägar att nå dina mål
 • Hitta sätt att hantera utmanad situationer i livet 
 • Hantera stressande situationer i arbetslivet
 • Växa och våga ta dig an nya utmaningar 
 • Våga utvecklas och pröva nya saker


Förstora elller ladda ner dokumentet för mer info!

Ledarcoachning

 Exempel på områden coachning kan stötta dig i:

 • Hantera komplexa frågor i din ledarroll i relation till ditt team, din chef, dina kollegor eller organisationen
 • Titta på dina egna mönster och beteenden som chef och vad som gynnar dig och organisationen bäst
 • Hantera komplexa frågor inom ditt team och din avdelning
 • Hantera stress och hög arbetsbelastning
 • Reflektera över din ledarroll och hur du kan utvecklas vidare


Förstora elller ladda ner dokumentet för mer info!

Kontakta mig

Om du vill prova samtalsterapi eller vill ha mer information kan du kontakta mig per telefon/mail. 

När du kontaktar mig bokar vi, om du vill, en tid för ett första möte, ett så kallat "intervjutillfälle". Detta tillfälle är till för att vi ska komma fram till vad dina behov är, vad du vill ha hjälp med, samt också för dig att känna efter om psykosyntesterapi är något för dig. Notera att psykosyntes inte jobbar med psykiska diagnoser.

Vanligtvis träffas man till en början under 6 sessioner (varje session är 50 minuter), en gång per vecka. Efter dessa gånger utvärderar vi tillsammans om och hur vi ska gå vidare. 

Psykosyntesterapi kan sträcka sig över längre perioder beroende på det individuella behovet. Det är alltid du själv som väljer hur länge du vill fortsätta.